اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

صفحه پرداخت

برای معرفی خودتان در اپلیکیشن بزرگ پردیس من کافیست با شماره تماس های شرکت و یا از طریق بخش پشتیبانی با ما تماس حاصل بفرمایید .

لطفا سفارش خود را مشخص و پرداخت نمایید

ثبت آگهی در اپلیکیشن به مدت زمان سه ماه و به صورت عادی هزینه 50000 تومان


پرداخت

ثبت آگهی در اپلیکیشن به مدت زمان شش ماه و به صورت عادی هزینه 80000 تومان


پرداخت

ثبت آگهی در اپلیکیشن به مدت زمان یک ساله و به صورت عادی هزینه 140000 تومان


پرداخت

ثبت آگهی در اپلیکیشن به مدت زمان سه ماه و به صورت ویژه با قابلیت افزودن فیلم و قرار دهی در بخش ویژه ها هزینه 100000 تومان


پرداخت

ثبت آگهی در اپلیکیشن به مدت زمان شش ماه و به صورت ویژه با قابلیت افزودن فیلم و قرار دهی در بخش ویژه ها هزینه 170000 تومان


پرداخت

ثبت آگهی در اپلیکیشن به مدت زمان یک ساله و به صورت ویژه با قابلیت افزودن فیلم و قرار دهی در بخش ویژه ها هزینه 250000 تومان


پرداخت

ساخت فیلم 1 دقیقه ای به همراه فیلم برداری و میکس و مونتاژ مبلغ 300000 تومان


پرداخت