اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

دلتنگی

دلتنگی

دقایقی در زندگی هست که دلت برای کسی آنقدر تنگ می شود، که می خواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی… حال من، حال اسیری ست که هنگام فرار… یادش ...
کارل استوارت

کارل استوارت

پسری برای پیدا کردن کار، به یکی از فروشگاه های بزرگ که همه چیز می فروشند، رفت… مدیر فروشگاه به او گفت: یک روز فرصت داری تا بصورت آزمایشی کار کنی و من در پایان روز با ...
به خاطر بسپار

به خاطر بسپار!

به خاطر بسپار: دو چیز شما را تعریف می کند:  بردباری تان، وقتی هیچ چیز ندارید و نحوه رفتارتان، وقتی همه چیز دارید…! تنها دو روز در سال هست:  که نمی توانی هیچ کاری انجا...
پنج حقیقت زندگی

پنج حقیقت زندگی

پنج حقیقت زندگی که باید بپذیریم: 1- هیچ چیزی در دنیا جز پدر و مادر، واقعی نیست… 2- کسی که پول ندارد، دوستی هم ندارد… 3- مردم باطن خوب را دوست ندارند، ظاهر خوب را دوست...
کشتی

کشتی ها

کشتی ها به این دلیل غرق نمی شوند که دورشان آب است… به این دلیل غرق می شوند که آب در درونشان نفوذ می کند… . . . اجازه ندهید آنچه اطرافتان اتفاق میفتد، درونتان را پُر ...