دلتنگی

دلتنگی

دقایقی در زندگی هست که دلت برای کسی آنقدر تنگ می شود، که...

کارل استوارت

کارل استوارت

پسری برای پیدا کردن کار، به یکی از فروشگاه های بزرگ که ه...

به خاطر بسپار

به خاطر بسپار!

به خاطر بسپار: دو چیز شما را تعریف می کند:  بردباری تان، ...

پنج حقیقت زندگی

پنج حقیقت زندگی

پنج حقیقت زندگی که باید بپذیریم: 1- هیچ چیزی در دنیا جز پ...

کشتی

کشتی ها

کشتی ها به این دلیل غرق نمی شوند که دورشان آب است… به ...