بادکنک من کجاست

بادکنک من کجاست

دوستی می گفت: روزی به یک سمینار دعوت شدم. که هنگام ورود، ...