روباه دم بریده

روباه دم بریده

روزی دُم یک روباه در حادثه ای قطع شد. روباه های گروه پرس...