اپلیکیشن جامع و رایگان پردیس من

جلال آل احمد

جلال آل احمد

    جلال آل احمد می گوید: هر چقدر ما ایرانی ها شلنگ قلیان به دست داریم این غربی ها کتاب در دست دارند و کتاب جزء لاینفک زندگی این مردم است… ما چوب حماقتمان را می خ...